SYARIFUDDIN CIREBON

Laman

Minggu, 29 Januari 2012

MUROQOBAH

Tempat: PJMI, Pd. Aren
Tanggal: 24 Januari 2005
Pemateri: Ust. Muhtarom
Kitab/Materi: -
Catatan:
 1. ma'iyah (kebersamaan Allah dengan hamba) itu dengan ilmu Allah bukan dengan dzat-Nya
 2. tidak semua takwil tercela, misalnya adalah ta'wil Nabi Yusuf  alaihissalam
 3. ta'wil yang haq/benar adalah tafsir dan arti sebenarnya
 4. kata MA'A (bersama) tidak harus bersama-sama berkumpul (sudah kaidah/arti bahasa Arab). contoh: bulan yang selalu di atas, tapi dikatakan "bulan bersama kita ke mana kita berlaju"

MENGAJAK KEPADA PETUNJUK

Tempat: Masjid Raya Bintaro Sektor I
Tanggal: 23 Januari 2005
Pemateri: Ust. Muhtarom
Kitab/Materi: Riyadush Sholihin
Catatan:
Menyeru kepada Allah dengan cara:
 1. dengan HIKMAH, yakni dengan sunnah
 2. dengan pengajaran/nasihat yang baik, sifatnya menyadarkan
 3. dengan JIDAL/debat, untuk orang yang berilmu dan sesat

Dunia itu terlaknat kecuali:
 1. orang alim
 2. orang mancari ilmu
 3. dzikir kepada Allah
 4. yang semisal dengan itu/kebaikan

JUAL BELI DENGAN KHIYAR (PILIHAN)

Tempat: Masjid An-Nur PJMI, Pd. Aren
Tanggal: 17 Januari 2005
Pemateri: Ust. Muhtarom
Kitab/Materi: -
Catatatan:
Macam-macam Khiyar:
 1. khiyar majlis
 2. khiyar syarat
 3. khiyar 'Id (cacat), cacat sebelum akad, diketahui setelah akad.

Faidah Hadits:
 1. ada khiyar dari kedua belah pihak
 2. wajib menerngkan cacat barang dagangan
 3. apa yang ada di sisi Allah didapatkan kecuali dengan amal sholih
 4. akibat buruk menimpa pelaku maksiat
 5. jujur dalam perdagangan adalah keberuntungan yang sangat luhur (berkah)

Rabu, 21 Desember 2011

HAK-HAK SUAMI DAN ISTERI

Tempat: Masjid Al-Azhar Pondok Kopi
Tanggal : 24 April 2004
Pemateri: Ust. Abu Qotadah
Kitab/Materi: Hak-Hak Suami dan Isteri
Catatan:
Hak-Hak Suami dan Isteri:
 1. saling bantu membentu dalam ketaatan
 2. sama-sama tidur dalam 1 ranjang
 3. bersama-sama dalam suka maupun duka
 4. jangan terlalu memperhatikan/memperhitungkan kesalahan masing-masing
 5. menjaga rahasia di antara keduanya
 6. menghias diri di antara mereka/ saling berhias

Hak Isteri atas Suami
Yang berkaitan dengan harta:
 1. mahar/mas kawin
 2. tempat tinggal
 3. nafkah
Adab-adab mahar:
 • menyebutkan ukuran mahar
 • dalam syariat, tidak ada batasan besar kesilnya mahar, tapi bisa diketahui
 • wanita meminta mahar yang ringan
 • suami tidak boleh memakai mahar tanpa izin isteri
Nafkah: makan, minum, pakaian, tempat tinggal


Yang Berkaitan dengan Agama:
1. menjaga isteri dari api neraka dengan mendidiknya.
yang perlu dijauhi:
 • tidak jelasnya masa depan membina keluarga
 • sikap suami yang cuek/ tidak ada perhatian terhadap keluarga
 • berkuasanya perempuan dalam keluarga
 • kesibukan yang terus menerus
 • berkuasanya lingkungan yang jelek terhadap keluarga
2. mempergauli isteri dengan baik
 • suami berwajah manis kepada isteri
 • apabila mau masuk rumah, ucapkanlah salam
 • mendengarkan ucapan, pembicaraan dan pengaduannya
 • berhias sebelum kita masuk ke rumah/menemui isteri
 • memberikan oleh-oleh yang disukainya
 • membentu pekerjaannya
 • mengobatinya apabila ia sakit
 • seru isteri dengan suara yang lembut, bahasa yang baik
 • bersikap adil bagi suami yang beristeri lebih dari 1 dalam hal nafkah, tempat, dan jimak
sikap isteri yang jelek yang perlu diperbaiki suami yaitu:
 • banyak mengadu
 • kufur terhadap pemberian suami
 3. cemburu terhadap isteri dan menjaganya
yang berkaitan dengan kecintaan kepadanya:
 • tidak membiarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya
 • tidak membiarkan isteri tidur di tempat lain
Hak Suami atas Isteri:
 • wajib mentaati suami dalam perkara yang baik
 • mengikuti suami di mana ia tinggal
 • tidak puasa sunnah tanpa izin suami
 • tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami
 • tidak boleh berbicara di rumahnya dengan laki-laki lain kecuali dengan izin suami
 • tidak keluar rumah suami kecuali dengan izin suami
 • menjaga harta suami
 • tidak mensodaqohkan harta suami tanpa izin
 • tidak boleh menuntut suami di luar kemampuannya
 • bersyukur kepada suami atas pemberiannya: makan, minum, pakaian, tempat tinggal
 • khidmat kepada suami, mengurus rumahnya
 • bersikap baik kepada ortang tua suami dan saudara suami
 • menyusui anak-anak suami
 • mendidik dengan baik anak-anak suami
 • cemburu kepada suami
 • menjaga agama dan kehormatan suami
 • menjaga perasaan suami
 • bersikap baik kepada anak tiri

Kamis, 11 Agustus 2011

SHOLAT MALAM

Tempat: Masjid Al-Anshor, Bekasi
Tanggal: 15 Februari 2004
Pemateri: Ust. Mubarok Bamualim
Kitab/Materi: Sholat Tathowwu'
Catatan:

Keutamaan Sholat Malam
 • paling utama setelah sholat wajib
 • jalan hidup orang sholeh
 • menggugurkan dosa
 • mencegah kemungkaran
Hukum Sholat Malam: SUNNAH MUAKKAD (tidak wajib)


Waktu Sholat Malam
 • setelah Isya s.d. terbit Fajar
 • boleh di awal malam/di akhir malam
Jumlah Sholat Malam
 • kurang dari 11 rokaat : ulama sepakat membolehkan
 • lebih dari 11 rokaat: ulama berselisih
Tata Cara Sholat Malam
 • 2 rokaat- 2 rokaat dengan 1 witir : cara yang afdhol (pernyataan bahwa sholat malam boleh berapa rokaat saja/ tidak terbatas, terbantahkan dengan Hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rokaat baik di bulan Romadhon maupun di luar bulan Romadhon)
 • sholat witir bisa 1 rokaat di akhir sholat malam
 • sholat witir bisa 3 rokaat sekaligusRabu, 13 Juli 2011

Sholat Tathowwu'

Tempat: Masjid Al-Anshor, Bekasi
Tanggal: 15 Februari 2004
Pemateri: Ust. Mubarok Bamualim
Kitab/Materi: Sholat Tathowwu'
Catatan:
Hukum sholat tathowwu':
 1. sunnah
 2. wajib, jika ada sebab yang mewajibkannya
Sifat sholat tathowwu':
 1. Mutlak: tidak diberikan batasan oleh Allah dan Rosul
 2. Muqoyyad: sudah ditentukan oleh syariat
Faidah sholat tathowwu':
 1. Sebagai pelengkap sholat wajib
 2. tinggal bersama Rosul kelak di akhirat
Sholat rawatib yang muakkad:
1. Riwayat Aisyah, berjumlah 12 rokaat yaitu:
 • 4 rokaat sebelum dan sesudah dhuhur
 • 2 rokaat sesudah magrib
 • 2 rokaat sesudah isya
 • 2 rokaat sebelum subuh
2. Riwayat Ibnu Umar, berjumlah 10 rokaat:
 • 2 rokaat sebelum dan sesudah dhuhur
 • 2 rokaat sesudah magrib
 • 2 rokaat sesudah isya
 • 2 rokaat sebelum subuh
Sholat Sunnah Fajar
 • lebih utama dari dunia dan seisinya
 • lebih dicintai Nabi daripada dunia dan seisinya
 • sholat sunnah fajar boleh diqodlo, yaitu dapat dilakukan langsung setelah sholat subuh, atau dilakukan setelah terbit matahari setinggi tombak (masuk waktu dhuha)

Selasa, 12 Juli 2011

Nasihat

Tempat: Masjid Raya Sektor 9 Bintaro
Tanggal: 12 Maret 2005
Kitab/Materi: Syarah Riyadush Solihin
Catatan:
Fawaid hadits No. 181:
 • wajib saling menasehati sesama muslim
 • Nasehat kepada Allah:
  • wajib cinta ketaatan, benci maksiat
  • sunnat berusaha menomorsatukan Allah dalam cinta
 • Nasihat kepada Kitab Allah:
 • mengagungkan kitab Allah
 • bersemangat mempelajarinya
 • memahami maknanya
 • Nasihat kepada Rosul:
 • ketika masih hidup:
   • menolong, mengorbankan demi Nabi, dll.
 • ketika sudah wafat:
  • berusaha mengikuti sunnahnya
  • meneladani akhlaknya
  • mendahulukan perintahnya
 • Nasihat kepada imam-iman kaum muslimin:
  • selalu mentaati mereka selama tidak maksiat kepada Allah
 • Nasihat kepada kaum muslimin:
 • mencintai mereka apa yang kita cintai
 • benci terhadap apa yang dibensi mereka